Bezpłatne leki dla dzieci i osób 65+. Być może już od września?

Program dotyczący bezpłatnych leków obejmuje obecnie osoby 75+. Zapowiedziano jego rozszerzenie na osoby 65+ oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia. Minister zdrowia zapowiedział, że zmiany w programie wejdą w życie najpóźniej od stycznia 2024 roku, ale być może i wcześniej (we wrześniu bieżącego roku). Minister poinformował, że w tej chwili refundacją objętych jest około 4 tys. Leków, a w programie 75+ do tej pory darmowych leków było około 2 tys.

Wskazane zostało, że warunkiem wprowadzenia leku na listę refundowanych, jest bardzo dokładna analiza efektywności jego zastosowania z punktu widzenia zdrowia publicznego (nakłady ponoszone przez państwo są współmierne do efektów klinicznych).

Nie wszystkie leki będą darmowe. Program darmowych leków nie będzie dotyczył wszystkich leków, które są dostępne w aptece. Z puli leków na receptę są leki refundowane.

Minister podkreślił, że lista uprawnionych do darmowych leków ma być rozszerzona właśnie o dzieci z uwagi na fakt, że jest to również grupa, która najczęściej korzysta z leków. To ma na celu by wszystkie dzieci niezależnie od zasobności ich rodziców miały dostęp do technologii lekowych, które są zweryfikowane.