Czy koniec użytkowania gruntu oznacza utratę mieszkania?

Czy upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się budynek wielolokalowy, powoduje wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokalu w tym budynku?

Nieruchomość, na której znajduje się budynek z lokalami mieszkalnymi może być przedmiotem tzw. użytkowania wieczystego, ustanawianego przez Skarb Państwa , np. na 99 lat. Budynek posadowiony na gruncie jest co do zasady własnością użytkownika wieczystego, można również ustanowić prawo odrębnej własności lokalu.

Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, że jeden z zaprezentowanych w orzeczeniach  sądów poglądów dopuszcza wygaśnięcie prawa odrębnej własności  lokali w budynku wielolokalowym po upływie terminu na który ustanowione zostało użytkowanie wieczyste  gruntu. To skutkuje utratą przez dotychczasowego właściciela prawa własności mieszkania , ponieważ prawo własności „przechodzi” na podmiot będący właścicielem gruntu.