Emerytura a zbieg egzekucji

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych 25% do 75% podwyższona zostanie wysokość emerytur i rent zwolnionych z potrąceń komorniczych.
Każdy emeryt lub rencista otrzyma 75% swojego świadczenia nawet przy zbiegu egzekucji. Zapis niniejszy dotyczy tylko najniższych świadczeń. Celem niniejszej ustawy jest ochrona najuboższych emerytów i rencistów, aby zapewnić im minimalną kwotę do egzystencji.