Kary dla spółek za brak sprawozdań.

Szanowni Przedsiębiorcy

Zmienia się praktyka w sądach dotycząca sprawozdań finansowych.

Minister Sprawiedliwości przewiduje kary dla zarządzających spółkami, którzy nie wykonują obowiązku i nie składają sprawozdań. Do niedawna sądy jedynie zachęcały do składania dokumentów finansowych spółki. Niestety nie przynosiło to zamierzonego efektu i wielu przedsiębiorców lekceważyło ten obowiązek, często w celu ukrycia kłopotów finansowych przed kontrahentami. Na szczęście wielu orzekających sędziów zmieniło swoje nastawienie i zaczynają składać zawiadomienia do prokuratury, ponieważ niezłożenie dokumentów finansowych spółki w terminie jest przestępstwem. Niebawem wprowadzony zostanie obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, wówczas nawet krótkie opóźnienie będzie szybko dostrzeżone przez sąd rejestrowy, którego obowiązkiem będzie wystosowanie wezwania do spółki za  pośrednictwem systemu informatycznego. W przypadku zwłoki dłużej niż 7 dni sąd będzie kierował sprawę do Prokuratury. Przedstawione działanie ma ochronić uczciwych przedsiębiorców i pozwolić na wiarygodną ocenę sytuacji finansowej naszych kontrahentów.

W przypadku problemów ze składaniem niniejszych dokumentów bądź jakimikolwiek sprawami dotyczącymi spółki zgłoś się do profesjonalistów – zapraszamy.