Nagranie rozmów jako środek używany w procesach cywilnych.

Szanowni Państwo

Przedstawiamy stanowisko sądu w sprawie o nagranie rozmów jako środek używany w procesach cywilnych. Niestety przepisy polskiego prawa nie rozstrzygają czy nagranie bez poinformowania drugiej strony o tym fakcie jest legalnym środkiem dowodowym.

Sąd w procesie ocenia na podstawie swobodnej oceny dowodów co do ich mocy i dokonuje tego zgodnie z własnymi przekonaniami. W praktyce przedstawia się to następująco, iż Sąd może dopuścić dowód z nagrania dźwięku. Jednak analiza orzecznictwa budzi kontrowersje co do rozmów nagranych potajemnie. Sprawą zajął się Sąd Najwyższy i w kwietniu 2016 roku odrzucił zasady niedopuszczalności dowodu z nagrań potajemnych. Wyjątek stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego:

-nagranie uzyskane przez uczestnika nagrania

-nagrania uzyskane przez osobę, dla której nie były przeznaczone.

Sąd Najwyższy uznał, iż nagrania dokonane przez jednego z uczestników są legalne chyba, że stanowiły wykorzystanie trudnego położenia osoby nagrywanej.

Sąd Najwyższy podał jednak do rozważenia każdorazowo naruszenie prawa do prywatności z prawem sprawiedliwego procesu. Wykluczeniem dopuszczenia dowodu z nagrania jest możliwość manipulacji, aczkolwiek również po każdorazowym zbadaniu przez Sąd.

Reasumując, sprawa wykorzystania jako dowodu w Sądzie nagrania,  o którym osoba nagrywana nie była poinformowana, zależy tylko od woli i oceny sądu.