Newsy z facebooka

Zmiany w delegowaniu pracowników.

Drogi Pracodawco,

od 18.06.2016r. obowiązują nowe przepisy zgodnie z dyrektywą unijną 2014/67/UE. Ustawa określa sposób:

– ochrony pracowników delegowanych no i z terytorium Polski;
– kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników;
– współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z organami państw członkowskich;
– transgranicznego egzekwowania kar pieniężnych.

Warunki zatrudnienia dotyczą m.in. minimalnego wynagrodzenia, wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę, norm i wymiaru czasu pracy, urlopu i bhp.

Nowe przepisy przewidują również solidarną odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców ( oznacza to, że firma dla którego pracodawca delegujący jest podwykonawcą, będzie odpowiadała wobec pracownika delegowanego za zaległe wynagrodzenie ). Pracownik będzie mógł się domagać wypłaty wynagrodzenia nie tylko od swojego pracodawcy, ale także od wykonawcy. Celem jest przeciwdziałanie nadużyciom wobec pracownikom delegowanym do Polski.

Inspekcja Pracy zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli prawidłowości delegowania pracowników do Polski. Jeżeli Twoja firma potrzebuje pomocy w wyżej opisanej materii zgłoś się do nas.