Newsy z facebooka

Publikacje prawne eLex Kancelarii Doradców Prawnych w mediach.

Odzyskaj swoje pieniądze!

Pogoda tego lata sprzyja posiadaczem działek i ogrodów, którzy na własnej ziemi mogą cieszyć się urokami przebywania na świeżym powietrzu. Zdarza się jednak, że pomimo, iż jesteśmy właścicielami gruntu, to nie spełnimy wizji o wyglądzie własnego ogrodu, bo niweczą je spółki przesyłowe.Chociaż posiadamy akt własności, nie możemy swoją ziemią rozporządzać tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Utrudniają to bowiem słupy elektryczne, czy podziemne instalacje przesyłowe (woda, gaz).

Sprawa nie jest jednak tak beznadziejna jak mogłaby się zdawać.

Jeszcze do niedawna nikt się tym nie zajmował. Przyjmowano bowiem, nie tylko zresztą na zasadzie prawa, ale również obyczaju, że jak Państwo, ingeruje w nasze prawo własności w interesie publicznym, to nie należy się nam żadna forma rekompensaty za posadowienie na naszym gruncie urządzenia do przesyłu prądu, gazy czy wody.

Dopiero w 2008 roku ustawodawca wprowadził do Kodeksu Cywilnego instytucję służebności przesył, za której ustanowienie od tej chwili należy się wynagrodzenie.

W związku z powyższym wiele osób zaczęło składać pisma do zakładów i spółek np. energetycznych z żądaniem zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej celem zrekompensowania uciążliwości, jakie się wiążą ze znoszeniem na swoim gruncie słupów, czyli kabli energetycznych.

Jednak spółki przesyłowe podnoszą zarzut zasiedzenia (czyli nabycia własności) służebności gruntowej odpowiadającej w swej treści służebności przesyłu powołując się na odpowiednie regulacje. powoduje to, że żądania są w sądzie bardzo często oddalane, ponieważ przedsiębiorcy przesyłowi mają tytuł prawny do tego gruntu, a zatem również nie ma odpowiedzialnych do zapłaty odszkodowania. Po wieloletnich bataliach w sądach różnych instytucji Uchwałą z dnia 8 kwietnia 2014 roku podjętą w składzie 7 sędziów Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że wykonywanie uprawnień na postawie decyzji wydanych na mocy ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości nie prowadzi do nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu. Oznacza to, że stan prawny dalej jest nieuregulowany i przed osobami, w stosunku do których Państwo wydało takie decyzje, otwiera się droga do dochodzenia swoich roszczeń.

Wszystkich zainteresowanych, jak również pokrzywdzonych odmową wypłaty ze strony przedsiębiorców przesyłowych zapraszamy do konsultacji celem ustalenia właściwych dróg dojścia do zrealizowania swoich roszczeń i odzyskania należnych pieniędzy. Podejmiemy wspólną walkę przeciwko monopolistycznym zakładom utrudniającym korzystanie z Państwa własności.