Newsy z facebooka

PRAWO PODATKOWE

Podatek handlowy

Z dniem 01.09.2016r. został wprowadzony nowy podatek – podatek od sprzedaży detalicznej. Jest to podatek przychodowy obciążający przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów.

Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17.000.000. Pobór podatku jest jednorazowy.