Newsy z facebooka

Prawo pracy! Nowe przepisy dotyczące pracowników.

Od 18.09.2016r. obowiązuje nowa ustawa, która ma na celu ujednolicenie elementów ułatwiających interpretację przepisów unijnych.

Przepis nakłada obowiązek na firmy zagraniczne polegający na rejestracji faktu delegowania pracownika i zapłacenie mu minimalnego wynagrodzenia w kraju oddelegowania.

Na firmy spadł nowy obowiązek nie tylko w zakresie prowadzonej dokumentacji lecz także stworzenie mechanizmu, który pozwoli na ustalenie faktu prowadzenia działalności w Państwie siedziby.

Karą za niespełnienie wymogów objętych nową ustawą jest grzywna w wysokości od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Przedstawiona dyrektywa ma na celu m. in. zapobieżenie długotrwałym oddelegowaniom, doprowadzeniu do likwidacji szarej strefy.