Nowelizacja przepisów o ruchu drogowym.

Szanowni Państwo,

Jak zawsze mając na uwadze Państwa dobro i ochronę Waszych interesów pragniemy poinformować o nowelizacji przepisów o ruchu drogowym, które obecnie po przyjęciu przez Sejm trafiły do Senatu. Nowe przepisy mają na celu zaostrzenie kar za prowadzenie pojazdu przez kierowcę będącego po spożyciu alkoholu bądź środków odurzających. W sytuacji doprowadzenia przez kierującego do wypadku śmiertelnego lub ciężkiego uszkodzenia poszkodowanego będzie grozić kara 2 lat pozbawienia wolności (obecnie 9 miesięcy) bez możliwości zawieszenia. Natomiast w przypadku ucieczki przed Policją będzie obowiązywać kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat( obecnie obowiązuje grzywna bądź 30 dni aresztu) oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Kara za prowadzenie pomimo orzeczonego zakazu wynosić będzie od 3 miesięcy do 5 lat (obecnie wynosi do 3 lat). Kierowca nie stosujący się do decyzji administracyjnej, która cofa uprawnienia umożliwiające prowadzenie pojazdów, otrzyma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Okres przedawnienia wykroczeń w komunikacji wynosić będzie 3 lata ( obecnie wynosi 2 lata). Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do zapoznawania się na bieżąco z przedstawianymi przez Kancelarię informacjami.

 

Zespół Kancelarii E lex