Pakiet przewozowy

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z nowymi regulacjami ażeby uniknąć poważnych kar finansowych.

Pakiet przewozowy- nowe regulacje wchodzą w życie od dnia 1.03.2017r.

Ustawa ma na celu wprowadzenie systemu monitorowania przewozu towarów ażeby ograniczyć nadużycie w rozliczeniu VAT i akcyzy. Jest ona odzewem na nieuczciwą politykę firm. System monitorowania dotyczyć będzie gromadzenia i przetwarzania danych o przewozie towarów przede wszystkim : paliwa silnikowe, ich pochodne, biodiesel, oleje smarowe, odmrażacze z alkoholem etylowym, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, alkohol etylowy i susz tytoniowy.

Rejestr zgłoszeń będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, będzie obejmował dane zawarte w zgłoszeniach, ich uzupełnieniach i aktualizacjach, a także informacje dotyczące kontroli. Kierowca będzie musiał posiadać nr referencyjny zgłoszenia, czyli identyfikator nadany na zgłoszeniu. W przypadku braku niniejszego dokumentu  powinien odmówić przewozu. Numer referencyjny zachowuje ważność przez 10 dni od jego nadania. Będzie go się przekazywało za pomocą sms-a , maila lub w postaci papierowego wydruku.

Dostęp do danych w systemie będą mieli: Służby Celno – Skarbowe, Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Kary pieniężne – za brak dokonania zgłoszenia kara wynosi 46% wartości netto przewożonego towaru i nie mniej niż 20000 zł.

Przewoźnik, który nie dokona zgłoszenia lub nie będzie ono prawidłowe , otrzyma karę pieniężną w wysokości 20000 zł.

Jeżeli przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane wymagane w systemie zostanie ukarany w wysokości 5000 zł.

Za brak numeru referencyjnego grzywna wynosi od 5000 do 7500 zł.