Pakiety dla podmiotów gospodarczych

Podstawowy zakres usług oferowanych w ramach pakietów
Bezpieczna firma tu i teraz oraz Bezpieczna firma tu i teraz +

 • W ramach pakietów dedykowany dla Państwa prawnik, przeprowadzi analizę wskazanego przez Państwa obszaru działań firmy, której celem będzie znalezienie zagrożeń, a także mogących występować nieprawidłowości, niosących ryzyko bądź przynoszących znaczne szkody i straty finansowe, potwierdzoną specjalnym raportem.
 • Obsługa prawna w ramach obydwu pakietów odbywać się będzie za pośrednictwem:
  • poczty tradycyjnej,
  • strony internetowej1
  • telefonu: 54 426-25-65, 539-903-764
  • oraz bezpośrednio u Państwa w firmie.
 • W ramach pakietów zespół prawników będzie analizował problemy prawne, występujące w Państwa firmie, w zakresie podanym w tabeli.

Pakiety podstawowe mogą być indywidualnie poszerzane, między innymi o:

 • szkolenia prowadzone przez Prawnika, w siedzibie kancelarii, bądź w Państwa firmie, w zakresie przepisów prawa i tematyki związanej bezpośrednio z raportem analityka,
 • ponadto możliwe jest udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa kontraktów, prawa podatkowego i administracyjnego, jak również weryfikacja i analiza dokumentów, czy pisanie pism procesowych w zakresie wyżej wymienionym.

Czas trwania oferty – 6 miesięcy, lub też do zakończenia wykonania ustalonych prac.
Jest to usługa jednorazowa.
Zawarta umowa może zostać przedłużona po ustaleniu szczegółowych warunków dalszej obsługi prawnej.

 

Koszt pakietów

Szanowni Państwo

E lex Kancelaria Doradców Prawnych pragnie zaproponować rozpoczęcie znajomości z Naszą Kancelarią od
bezpłatnej analizy potrzeb Państwa firmy. Pozwoli ona na skonstruowanie zgodnie z wymaganiami naszych
klientów oferty, która spełni Państwa oczekiwania.

Z uwagi na fakt, iż w Naszej Kancelarii pracują specjaliści z różnych dziedzin prawa tj.: Radcowie prawni,
Adwokaci, Doradcy z zakresu prawa bankowego, podatkowego, prawa ruchu drogowego, specjalista ds.
księgowości możemy rozwiązać Państwa problemy szybko, skutecznie i zarazem w jednym miejscu.

Proponujemy Państwu obsługę prawną w zakresie określonym poniżej i sprecyzowanej w ofercie
przedstawionej po wykonaniu analizy:

 1. udzielanie opinii prawnych ustnych lub na piśmie według życzenia Zleceniodawcy w bieżących sprawach
  przedsiębiorstwa;
 2. opracowywanie pism przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej;
 3. przygotowywanie bądź opiniowanie projektów umów;
 4. prowadzenie czynnych i biernych procesów sądowych we wszystkich instancjach włącznie z
  postępowaniem egzekucyjnym;
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej i sądami
  administracyjnymi;
 6. udział w negocjacjach z partnerami handlowymi;

Proponowane warunki współpracy:

 1. Szybkość reakcji na zlecenie:
  W sprawach bieżącego doradztwa tego samego dnia, co dzień zlecenia w przypadku zlecenia do godziny 12. W sprawach wymagających przygotowania, korekty umów, opinii pisemnych itp. 24h lub inny ustalony termin.
 2. Osoba nadzorująca obsługę prawną:
  Bieżącą obsługę będzie wykonywał pracownik desygnowany przez Kancelarię, w przypadkach wymagających zaangażowania większej liczby osób – odpowiednio większa liczba pracowników lub współpracowników Kancelarii.
 3. Sposób komunikowania się:
  e – mail, telefon, osobiście w siedzibie Kancelarii lub przedsiębiorstwa.
 4. Raportowanie:
  Kancelaria przygotowuje comiesięczne wykazy przeprowadzonych czynności.
 5. Sprawy Sądowe:
  Proponujemy prowadzenie spraw bez limitu ilościowego we wszystkich instancjach.
 6. Ryczałt:
  Określając sposób rozliczeń za usługę proponujemy płatność wynagrodzenia w formie miesięcznego ryczałtu w kwocie ustalonej pomiędzy stronami bez wynagrodzenia za zastępstwo procesowe w sprawach sądowych.
 7. Możliwość zawarcia odrębnych umów dotyczących spraw windykacyjnych w rozliczeniu prowizyjnym.