Transport drogowy

Szanowni przewoźnicy,
 
Chcemy Państwa ustrzec przed konsekwencjami finansowymi związanymi z wysokością mandatu. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad ustawą – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z założeniami Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła nałożyć karę pieniężną do wysokości 15 tysięcy złotych dla pojazdów dostawczych do 3,5 tony za przekroczenie dopuszczalnego limitu wagi.