Umocowanie pełnomocnika

W przypadku wątpliwości Sądu w sprawie prawidłowego umocowania pełnomocnika, który może być radca prawny, adwokat, osoba sprawująca zarząd majątkiem lub pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia. Jeżeli natomiast pełnomocnik nie przedstawi należytego umocowania to należy umożliwić stronie zatwierdzenie czynności dokonanych przed Sądem. Jeżeli termin upłynie bezskutecznie Sąd pominie niniejsze czynności.