Uwaga na Grupę Finansową Council!

Szanowni Przedsiębiorcy,

Zachęcamy was do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach biznesowych z Grupą Finansową Council. Działalność tejże spółki polega na proponowaniu klientom kredytów, których warunki przekraczają ich potrzeby i możliwości spłaty. Natomiast korzystanie z ich usług wiąże się z wysokimi kosztami. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Grupie EGF Council z Wrocławia z uwagi na fakt, że ich postępowanie naraża konsumentów na poważne straty finansowe.

Spółka sprzedaje klientom kredyty w ramach jednej lub kilku umów o wartości zdecydowanie wyższej niż wnioskują klienci. Przedstawiają przy tym zapewnienie , że nadwyżkę będzie można oddać do banku. Celem jest wyczyszczenie historii kredytowej lub polepszenie zdolności kredytowej. Zapewniają przy tym klientów, iż wszystko zostanie pozytywnie załatwione. Jeżeli klient nie posiada zdolności kredytowej wówczas zachęcają do wzięcia kredytu na osobę trzecią obiecując przy tym , iż zobowiązanie zostanie na niego przeniesione. Nie informują przy tym, iż zgodnie z przepisami do dokonania czynności przeniesienia długu wymagana jest zgoda wierzyciela czyli  w tym przypadku banku. Jest mało prawdopodobne aby ją otrzymać.

Kontrahenci Council wnosili skargi do UKOiK na rażącą wysokość wynagrodzenia przedstawioną na koniec współpracy. W związku z powyższym procederem informujemy Państwa o zachowaniu szczególnej ostrożności w kontaktach z Europejską Grupą Finansową Council.