Windykacja – skarga pauliańska

Szanowni wierzyciele,

sytuacja, w której dłużnik ukrywa majątek przepisując go na rzecz osoby bliskiej, ażeby uniknąć wyegzekwowania należności dotyczy również małżonków będących w separacji i mających rozdzielność majątkową – wierzyciel, który chce odwrócić niekorzystną dla siebie transakcję między tymi małżonkami wytacza powództwo ze skargi pauliańskiej. Jego celem jest ochrona wierzycieli przed nieuczciwością dłużników. Skargę wytacza się przeciwko osobie trzeciej (tą osobą w analizowanym przypadku jest kupujący lub obdarowany małżonek), która uzyskała majątek od dłużnika. W jednym z ostatnich orzeczeń Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał fakt, że pomimo, iż małżonkowie pozostają w separacji faktycznej i mają rozdzielność majątkową to sprzedaż przez męża (dłużnika) żonie nieruchomości należy uznać jako działanie z pokrzywdzeniem wierzycieli, w związku z tym uznać jako bezskuteczną. W ten sposób poszkodowany wierzyciel może egzekwować swoją wierzytelność z nieruchomości żony, pomimo iż ona nie jest dłużnikiem a jej mąż.