Wysyłanie pism drogą elektroniczną

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż wysłany drogą elektroniczną list na oficjalnie podany adres urzędu (organu) jeżeli nie zostanie odebrany – obciąża ten organ.

W sytuacji gdy złożymy wniosek do Urzędu drogą mailową a organ sam nie udzieli odpowiedzi możemy wnieść skargę na bezczynność organu. Nawet jeżeli nasze pismo czy wniosek trafią do „SPAM” wiadomość traktuje się jako doręczoną.

Nieodebranie listu wysłanego mailem do Urzędu i brak działania w „Naszej” sprawie obciąża ten Urząd.