Dlaczego ceny paliw na rynkach spadają, a na stacjach nie? RPO uważa, że doszło do naruszenia ochrony praw konsumenta.

PKN Orlen pod koniec roku 2022 mimo spadających notowań ropy utrzymywał ceny paliw. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że niezbędne jest ustalenie, czy nie doszło do naruszenia standardów ochrony praw konsumenta. Ich zdaniem wyżej wskazana praktyka mogła mieć miejsce również w przypadku innych podmiotów na rynku paliw. Stan ten budzi zaniepokojenie obywateli, którzy to kierują swoje skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich niezbędne jest ustalenie, czy nie doszło do naruszenia standardów ochrony praw konsumenta. Wyżej opisana praktyka mogła narazić również przedsiębiorców na dodatkowe koszty ponoszone w związku z działalnością. Rzecznik Praw Obywatelskich ma świadomość, że problem pozostaje w zainteresowaniu Prezesa UOKik, który wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie cen rynkowych paliw i zwrócił się do największych podmiotów na rynku o informacje i dane będące podstawą do kształtowania cen paliw.