Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań .

Szanowni Państwo,

dzisiaj kilka słów o finansach. Z dniem 14.03.2017r. zmianie uległy kwoty jednorazowych odszkodowań należnych z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej w okresie od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r., o czym informuje obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 27.03.2017r. Według przedmiotowego obwieszczenia kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą odpowiednio:

  • 809,00 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 809,00 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 165,00 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 165,00 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 850,00 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 425,00 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  • 850,00 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnienia są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14.165,00 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 850,00 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14.165,00 z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 165,00 zł gdy obok małżonka i dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnienia są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 425,00 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14.165,00 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego;

To tyle na temat odszkodowań przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Choć mam ogromną nadzieję, że nigdy żadnemu z Państwa taka wiedza nie będzie potrzebna, nie mniej jednak jak mawiał Lew Tołstoj „nauka jest pokarmem dla rozumu, a wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego…”.