Anna Zamrzycka

Urząd Zamówień Publicznych będzie bardziej przyjazny

Szanowni Przedsiębiorcy Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii kończy prace nad projektem nowego prawa zamówień publicznych i kieruje go do konsultacji publicznych. Procedura koalicyjna ma pomóc szybko rozstrzygać spory podczas realizacji umów o zamówienia publiczne. Więcej ogłoszeń ma trafić do Biuletynu Informacji Publicznych, pojawić ma się nowa procedura. Planowane są też publikacje kolejnych dobrych praktyk, np. w …

Urząd Zamówień Publicznych będzie bardziej przyjazny Read More »

Ustawa uchwalona, wyższe stawki VAT zostają

Szanowni Państwo, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą podatku od towarów i usług, na mocy której wyższa stawka zostanie utrzymana, choć początkowo podkreślano, że jest ona jedynie tymczasowa. Kolejne rządy zapowiadały, że utrzymają się do końca bieżącego roku. Wyższe stawki podatku – podstawową 23% i obniżoną 8%, po raz pierwszy wprowadził rząd PO-PSL w 2011r, …

Ustawa uchwalona, wyższe stawki VAT zostają Read More »

Prokuratorzy niechętnie zaprzeczają ojcostwu

Szanowni Państwo, z każdym dniem zwiększa się liczba spraw o zaprzeczenie ojcostwa z powództwa prokuratora. Jest to obecnie mniej niż jeden procent wszystkich wniosków wpływających do prokuratury – według szacunków kilkadziesiąt spraw w skali kraju. Jednak są sytuacje życiowe, w których pomoc prokuratora w przeprowadzeniu takiego postępowania jest niezbędna.             Ojciec dziecka ma pół roku …

Prokuratorzy niechętnie zaprzeczają ojcostwu Read More »

Dramatyczne skutki braku szkolenia zleceniobiorcy

Szanowni Państwo, dzisiaj kilka słów o mało przyjemnej kwestii, ale niestety dość często występującej, jaką jest wypadek przy pracy. Chciałabym dzisiejszy artykuł poświęcić omówieniu dość istotnego dla orzecznictwa, nowego wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 maja 2018r. Pokazuje on w szczególności jak wielka odpowiedzialność spoczywa na pracodawcach, dlatego przedsiębiorców szczególnie zapraszam do lektury. …

Dramatyczne skutki braku szkolenia zleceniobiorcy Read More »

Koszt prywatnej opinii na zlecenie przedsiębiorcy to ryzyko biznesowe?

Szanowni Państwo, jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2018r., koszt ekspertyzy zleconej przez poszkodowanego może wchodzić w skład pełnego odszkodowania. Wymaga to jednak badania związku przyczynowego i ustalenia, czy wydatek ten był uzasadniony i konieczny. Nie wiadomo jednak, czy ta zasada dotyczy przedsiębiorcy, który skupuje wierzytelności odszkodowawcze.             Problem ten rozstrzygnie …

Koszt prywatnej opinii na zlecenie przedsiębiorcy to ryzyko biznesowe? Read More »

Przedawnienie nie chroni pracodawcy

Przedawnienie nie chroni pracodawcy, gdy nie zadbał o poszkodowanego pracownika Szanowni Państwo, jak orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 kwietnia 2018r., zarzut przedawnienia podniesiony przez pracodawcę w sprawie w której pracownik uległ wypadkowi w miejscu pracy, jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, jeżeli postępowanie pracodawcy po wypadku było niewłaściwe.             Przedmiotowy …

Przedawnienie nie chroni pracodawcy Read More »

Zbyt liczne zjazdy z drogi krajowej są niebezpieczne

Szanowni Państwo, jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 kwietnia 2018r., skoro z regulacji prawnych wynika, że należy ograniczać ilość zjazdów z dróg krajowych, to trafne jest stanowisko organu o odmowie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi krajowej do działki strony. Chodzi o bezpieczeństwo użytkowników dróg.             W …

Zbyt liczne zjazdy z drogi krajowej są niebezpieczne Read More »

Blankietowy zakaz sprzedaży ziemi rolnej

Blankietowy zakaz sprzedaży ziemi rolnej narusza prawo do poszanowania mienia   Szanowni Państwo, jak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 22 maja br., zupełny i bezwzględny zakaz sprzedaży ziemi rolnej stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia właścicieli takiej ziemi.             Skargę do Trybunału wniosło dwoje obywateli Ukrainy, którzy na początku lat 2000-nych odziedziczyli …

Blankietowy zakaz sprzedaży ziemi rolnej Read More »

Radykalna ustawa antyaborcyjna spowoduje niezamierzone skutki

Szanowni Państwo, jak wynika z opinii Biura Analiz Sejmowych, wprowadzenie zakazu aborcji bez wzięcia pod uwagę obecnego stanu opieki nad dziećmi ciężko upośledzonymi i śmiertelnie chorymi może spowodować niezamierzone i negatywne skutki.             Złożony w Sejmie obywatelski projekt zmian ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ma polegać na zakazie …

Radykalna ustawa antyaborcyjna spowoduje niezamierzone skutki Read More »

Chronienie danych

Sądy też mają chronić dane, ale orzecznicze trochę inaczej Szanowni Państwo, sądy, jak wszystkie instytucje publiczne, mają obowiązek chronienia danych osobowych. Będą też zobowiązane do stosowania od 25 maja br. nowych unijnych przepisów. Wyłączone będą jednak z tego dane przetwarzane w ramach działalności orzeczniczej.             Jak zapewne Państwo wiedzą, od 25 maja br. w całej …

Chronienie danych Read More »