Upadłość konsumencka .

Szanowni Państwo,

upadłość konsumencka to przede wszystkim ogromna szansa dla Was, jeżeli z jakichkolwiek powodów staliście się niewypłacalnymi dłużnikami, macie problemy finansowe i długi, których nie jesteście w stanie spłacić. To prawna możliwość rozliczenia wszelkich dotychczasowych zobowiązań finansowych i rozpoczęcia przez Was wszystkiego od nowa, z czystą kartą.

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej przysługuje każdej osobie fizycznej, która nazwana jest konsumentem i która nie prowadzi działalności gospodarczej, a co się z tym wiąże, posiada zdolność upadłościową w tzw. upadłości konsumenckiej. Warto, by dłużnik który stał się niewypłacalny do tego stopnia, że nie jest w stanie regulować wierzytelności przysługujących jego wierzycielom, zastanowił się nad takim rozwiązaniem, bowiem te trudne życiowe sytuacje zazwyczaj nie dzieją się z winy konsumenta. Najlepszym przykładem, ale nie jedynym, to potwierdzającym są dzisiejsi frankowicze, czyli osoby które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich. Inną sytuacją, kiedy warto zastanowić się na ogłoszeniem upadłości konsumenckiej może być tragiczny wypadek czy ciężka choroba, w konsekwencji czego, dłużnik staje się niezdolny do pracy i siłą rzeczy nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań.

Upadłość konsumencka w praktyce oznacza po prostu umorzenie dotychczasowych zobowiązań i rozpoczęcie bytu gospodarczego od nowa. Pozytywne zaopiniowanie przez sąd złożonego przez dłużnika wniosku o upadłość konsumencką oznacza, że zaciągnięte kredyty oraz inne zobowiązania finansowe ulegają całkowitego oddłużeniu, dzięki czemu wierzyciele nie mogą mieć już żadnych roszczeń ani praw do jakiejkolwiek egzekucji. Nie mniej jednak, starając się o upadłość konsumencką należy wziąć pod uwagę, że wszelkie składniki majątku dłużnika trafią pod zarząd syndyka i staną się tzw. masą upadłościową. Dobytek podlegający zajęciu to przede wszystkim domy, mieszkania, działki rekreacyjne, samochody, sprzęty AGD i RTV, ale również biżuteria i inne wartościowe przedmioty, które syndyk masy upadłościowej sprzedaje a pieniądze z tego tytułu pozyskane, przeznacza na proporcjonalną spłatę wierzytelności. Ponadto i co ciekawe, jeżeli przedmiotem licytacji jest nieruchomość, dłużnik może otrzymywać od syndyka środki finansowe pochodzące z jego sprzedaży, pozwalające na wynajem lokalu przez okres maksymalnie 2 lat. Pozostałą sumę uzyskaną ze spieniężenia masy upadłościowej, syndyk rozdziela pomiędzy wierzycieli. Zatem, sytuacja ta jest zupełnie odmienną od bezwzględnej komorniczej licytacji, a przy tym bardziej dla konsumenta korzystną.

Dzieje się jednakże i tak, że nierzadko pieniądze uzyskane ze sprzedaży poszczególnych składników majątku, nie pokrywają zadłużenia i nie zaspokajają wierzycieli. Co wtedy? W takim wówczas przypadku, sąd ustala dodatkowo plan spłat, który wyznaczany jest na podstawie aktualnych zdolności zarobkowych dłużnika i który nie może przekraczać 36 miesięcy. Przedmiotowy plan spłat sprawia, że po rzetelnym stosowaniu się do obowiązków z niego wynikających, nieuregulowane w toku postępowania długi, z mocy prawa przestają istnieć.

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu, który jest dostępny zarówno w internecie jak i w siedzibie sądu. Dokument ten wprawdzie można wypełnić samodzielnie, ale zapewne bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zwrócenie się w tym zakresie o pomoc do specjalisty, mającego w tej dziedzinie doświadczenie. Odpowiednio on doradzi i opracuje uzasadnienie wniosku w taki sposób, na podstawie którego sąd wyda decyzję w pełni Państwa satysfakcjonującą. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, by z wypełnieniem wniosku udać się do specjalisty jest fakt, iż oddalenie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości, skutkuje niemożliwością ponownego wnioskowania w tym przedmiocie przez okres 10 lat. Zapraszam zatem do naszej Kancelarii mieszczącej się we Włocławku, przy ul. Wojska Polskiego 18/3, w ramach której specjaliści ją reprezentujący w sposób rzetelny, kompleksowy i wyczerpujący zajmą się Państwa sprawą. Nie ma dla nas bowiem problemu, którego nie dałoby się rozwiązać.